Κατασκευή eshop – σχεδιασμός ηλεκτρονικών καταστημάτων

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε για εσάς ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο ηλεκτρονικό κατάστημα που να επιτρέπει την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήματος για μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της επιχείρησης και των υπηρεσιών σας στο Internet. Αναπτύσσεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η παραμετροποίηση, η συντήρηση και η ενημέρωση του περιεχομένου και των προϊόντων να γίνεται εύκολα, γρήγορα και χωρίς να χρειάζεται να έχει κανείς εξειδικευμένες γνώσεις υπολογιστών και διαδικτύου.

Η τεχνολογία αλλά και η εμπειρία μας μέσα από μια πληθώρα απαιτήσεων των πελατών μας, μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε το κάθε e-shop ανάλογα με την δραστηριότητα του π.χ. ηλεκτρονικά είδη, ανταλλακτικά αυτοκινήτου, ένδυση, υπόδηση, κοσμήματα, βιβλία κτλ. Παράλληλα προτείνουμε εξατομικευμένες λύσεις και προτάσεις ώστε το e-shop που σχεδιάζουμε να είναι εύχρηστο, φιλικό και κατανοητό προς τους επισκέπτες, με κύριο στόχο την μετατροπή των επισκεπτών σε πελάτες.

1. Helps you create a beautiful Video site

This theme will help you create a beautiful video portal where you can embed videos from different video sharing websites or you can also upload your own video using the WordPress media uploader. A new custom post type is created for Videos so that will help you separate your blog posts from videos.

2. Embed Different video types

We have provided oEmbed support which will help you embed videos from different websites.

YouTube

Vimeo

DailyMotion

Blip.tv

WordPress.tv

Metacafe

Spotify

3. Beautiful blog

Along with the video portal you can create a beautiful blog too, yes like always we did not forget the blog! Every element like different headings, lists(ordered, unordered), blockquote, different HTML tags, post formats, image alignments, text alignments are designed with special care to make your blog look beautiful. You name an element and we have designed it for you.

4. Different sidebars for blog/video

We have given different custom sidebars which will help you showcase relevant content in the sidebar on all pages. You can have different sidebars on the following pages: home page, blog listing page, blog detail page, video listing page, video detail page, and all other WordPress pages. We have given different custom sidebars which will help you showcase relevant content in the sidebar on all pages. You can have different sidebars on the following pages: home page, blog listing page, blog detail page, video listing page, video detail page, and all other WordPress pages.

5. Customize the theme without touching code – color customizer, body background image, header background image

You read it correct, with the inbuilt color customizer you can literally change colors of all the elements of your website. 5 color options are given which will help you create unlimited color schemes of this theme. You read it correct, with the inbuilt color customizer you can literally change colors of all the elements of your website. 5 color options are given which will help you create unlimited color schemes of this theme. Along with the colors you can also have a beautiful body background image and a header image for your website and remember all of this can be done from theme options without touching a single line of code.

Along with the colors you can also have a beautiful body background image and a header image for your website and remember all of this can be done from theme options without touching a single line of code.

6. Video Slider

With the help of an awesome looking slider you can show videos in slider on your home page, there is an option to select the number of videos you can display in the slider. You can also select specific categories from which you want to display videos in the slider.

7. Different widgets for showing posts/videos

We have created a few custom widgets which will help you showcase posts and videos in different way. Here‘s a list of the widgets:

  1. T → All Categories First Post: Helps you display all your video categories in home page content area along with the thumb of latest video in that category
  2. T → Latest Posts/Videos: Helps you display latest posts/videos along with their thumbnail in list/grid view on home page. There are options in the widget to limit the number of posts and also from which categories the posts/videos should come
  3. T → Popular Posts: Can be used to display popular posts/videos either by number of comments or by total page views. Can be used in both sidebar and home page content area.
  4. T → Related, Popular, Latest Posts/Videos: This widget will display Related, popular and latest posts in the sidebar in different tabs. Ideal to have in the sidebar of your blog.

8. Custom.css editor in backend

You think you are good with CSS and want to make some customization in the theme? We have given an option in the backend where you can write your custom CSS. You must be wondering how this is different from a custom.css file? Well the problem with the custom.css file is theme updates. While updating the theme you need to make sure that you backup your custom.css before updating the theme and put it back again after updating. With custom.css editor in backend we will save your custom CSS in database so you will not have to worry about the theme updates. You can update your theme without backing up the custom.css file and all your customization will be intact.

9. Localization and WPML ready

Like all of our recent themes, this theme is also localization ready and also WPML compatible which will allow you to create a website in multiple languages. Like all of our recent themes, this theme is also localization ready and also WPML compatible which will allow you to create a website in multiple languages. Like all of our recent themes, this theme is also localization ready and also WPML compatible which will allow you to create a website in multiple languages.

10. Automatic updates and unlimited support for a year

The Automatic updates feature will allow you to update your theme directly from your WordPress backend without having a hard time playing with an FTP program to upload the updated files. By purchasing the theme you also get unlimited support for a year from our helpdesk. The Automatic updates feature will allow you to update your theme directly from your WordPress backend without having a hard time playing with an FTP program to upload the updated files. By purchasing the theme you also get unlimited support for a year from our helpdesk.

Leave a Reply

  • (will not be published)